Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Toekomst bedrijventerreinen Alblasserdam

Advies- en onderzoeksbureau BRO stelt in opdracht van de gemeente Alblasserdam een bedrijventerreinenstrategie op.

De bedrijven op onze bedrijventerreinen leveren een grote bijdrage aan de werkgelegenheid in de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is om te ondernemen en dat onze bedrijventerreinen klaar zijn voor de toekomst.
Graag nodigen zij u uit de digitale vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst kunt u aangeven of u eventueel ruimtebehoefte heeft en kunt u voor uw bedrijfslocatie eventuele knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid aangeven.
Het invullen van de vragenlijst kost u maximaal 10-15 minuten tijd. Uiteraard wordt de opgehaalde informatie vertrouwelijk verwerkt en alleen in het kader van dit onderzoek gebruikt.
De enquête kunt u tot en met vrijdag 1 april a.s. online invullen. U kunt de enquête invullen door deze URL in te voeren in uw browser http:\\alblasserdam.bro.nl\

Achtergrond
Advies- en onderzoeksbureau BRO stelt in opdracht van de gemeente een bedrijventerreinstrategie op. De bedrijventerreinenstrategie heeft tot doel om vanuit inzicht in de bestaande situatie een vooruitblik naar de toekomst te maken als het gaat om ruimtegebruik en ruimtebehoefte voor bedrijven. Met de resultaten krijgen we meer zicht op
de ruimtebehoefte op bedrijventerreinen. In het onderzoek neemt BRO daarbij ook aspecten mee als de lokale gebondenheid, bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en locatie kenmerken.
Onderdeel van het onderzoek is deze vragenlijst. De vragenlijst sturen we naar alle ondernemers die een bedrijf op een van onze bedrijventerreinen hebben. Uiteraard wordt de opgehaalde informatie vertrouwelijk verwerkt en alleen in het kader van dit onderzoek gebruikt.


Vragen
Mocht u nog nadere vragen hebben over de achtergrond van het onderzoek en/of behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan kunt u contact opnemen met Marianne Vogelenzang (bedrijvencontactfunctionaris). Zij is bereikbaar via ondernemen@alblasserdam.nl of via het telefoonnummer 078 – 770 6124
Voor technische vragen over de enquête kunt u contact opnemen met Bas Zelen van BRO (b.zelen@bro.nl/ +31 (0)614302583)