Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Peute Recycling Dordrecht verhuist naar Nedstaalterrein in Alblasserdam

Peute Recycling is voornemens te verhuizen van Dordrecht naar Alblasserdam. Vandaag zijn de ruim 150 medewerkers van het bedrijf geinformeerd over deze ontwikkeling. Door de verhuizing kan het Dordtse bedrijf binnen de regio verder groeien. Op het oude terrein van Peute wordt ruimte gemaakt voor een ander bedrijf. De verhuizing is tot stand gekomen in goed overleg tussen Peute, de gemeenten Dordrecht en Alblasserdam, de regionale ontwikkelingsmaatschappij ROM-D en Havenbedrijf Rotterdam.

Faciliteren van (banen) groei

Bedrijven een goed vestigingsklimaat bieden staat in de Drechtsteden voorop. Wethouder Burggraaf van Dordrecht:
”Peute zit nu op een plek waar zij niet kunnen groeien. Door de samenwerking met Alblasserdam is die plek wel gevonden en kunnen de banen dichtbij en dus behouden blijven voor onze stad en regio.” Op de plek in Dordrecht kan nu ruimte gemaakt worden voor meer water gerelateerde bedrijvigheid. ”Hier is veel vraag naar, maar de plekken met kades zijn schaars en moeten we dus optimaal benutten. Dat is essentieel om ons maritieme ecosysteem gezond te houden”, aldus Burggraaf. De verhuizing van Peute draagt ook bij aan de verduurzamingsdoelstellingen binnen de Drechtsteden. De
dagelijks ruim 300 vrachtwagenbewegingen over de Baanhoekweg naar de N3/A15 zullen verdwijnen en worden
vervangen door transport via de binnenvaart. Het Nedstaalterrein in Alblasserdam is voor Peute gunstig gelegen
nabij de binnenvaartterminal. Dit zal veel vrachtverkeer op de Staart in Dordrecht schelen.

Kans Alblasserdam

Gemeente Alblasserdam heeft op de locatie geinvesteerd zodat er een directe verbinding is tussen het Nedstaalterrein en de naastgelegen containerterminal BCTN. Deze nieuwe infrastructuur geeft de locatie specifieke kwaliteiten waardoor er
(nog) minder vrachtverkeer nodig is. Wethouder Verheij van Alblasserdam: ‘”Dit mooie resultaat is tot stand gekomen door een voortvarende aanpak en gezamenlijke inspanning. Het is een treffend voorbeeld van wat we met elkaar door clustering in de regio kunnen bereiken, waarbij we de groei van de werkgelegenheid, bereikbaarheid en juist ook duurzaamheid goed in het vizier hebben en met elkaar verbinden.”

Bovenlokaal Samenwerken

De Drechtstedengemeenten werken actief samen als het gaat om banenontwikkeling en een gezonde voedingsbodem voor de bedrijven. Wethouder Burggraaf: ”Onze bovenlokale samenwerking en resultaat gerichte aanpak op het economisch domein, zorgt ervoor dat bedrijven zich op de voor hun beste plek in onze regio kunnen vestigen. Zo kunnen bedrijven in de regio blijven en krijgen zij ruimte om te groeien. Dordrecht en Alblasserdam doen dit samen met de ROM-D, die ondersteunt bij het verplaatsen van bedrijven naar de juiste plek binnen de regio.”