Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

De Ondernemers Kring Alblasserdam (OKA) is hèt businessplatform voor Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en de westelijke zijde van Graafstroom.

Ondernemers, directieleden en managers ontmoeten elkaar tijdens periodieke bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. De OKA presenteert daarbij inspirerende, inhoudelijke programma’s. Onze bijeenkomsten zijn tevens gelegenheden om even bij te praten met bekenden. Of om met nieuwe leden en gasten kennis te maken. De OKA behartigt de belangen van de aangesloten ondernemers in het periodiek overleg met de gemeente Alblasserdam en regionaal met de samenwerkende ondernemersverenigingen in de Drechtsteden.

Onze leden
Bij de oprichting in 1992, toen zeven ondernemers het voortouw namen, werd gestreefd naar een vereniging met enkele tientallen deelnemers. Op dat moment ontbrak een dergelijk initiatief in Alblasserdam en omstreken. Momenteel bestaat de OKA uit ongeveer 110 leden – een aantal wat de laatste jaren mooi stabiel is. De leden zijn hoofdzakelijk actief in het segment business-to-business. Veel van onze leden zijn al jaren lid, sommige zelfs van het eerste uur, met een minimaal verloop. Tijdens de reguliere donderdag-bijeenkomsten zijn er altijd zo’n 70 – 80 ondernemers aanwezig. De uitdaging voor de OKA is de komende jaren is om aansluiting te houden met de jongere generatie ondernemers. Hoe bind en boei je deze groep van 20-40 jarigen zo, dat zij lid worden en ook actief naar de OKA-bijeenkomsten komen? Wij durven voorzichtig te concluderen dat we de eerste stappen hebben gemaakt!

Uitgangspunten
Onze uitgangspunten zijn door de jaren heen onveranderd gebleven. De Ondernemerskring Alblasserdam is en blijft een spreekbuis en trefpunt voor gelijkgestemde professionals. Een netwerkgroep en platform voor het uitwisselen van ideeën, zakelijke contacten en kennis in een relaxte sfeer. Graag verwelkomen we u bij de Ondernemers Kring Alblasserdam! Wellicht tot de volgende bijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden via het contactformulier.