Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ondernemersnieuwsbrief Gemeente Alblasserdam

22 januari 2021

Corona update, uitnodiging digitaal ondernemersgesprek, nieuws uit de regio, uitnodiging webinar ‘Het verdienmodel van zonnepanelen’ en lancering zakelijk Energieloket, online sessies dienstverlening aan ondernemers en extra openbare parkeerplaatsen op Hoogendijk.

Dit betekent de avondklok voor ondernemers
Vanaf zaterdag 23 januari 2021 voert het kabinet in Nederland een avondklok in.
Wat betekent deze maatregel voor uw bedrijf? Mag uw werknemer bijvoorbeeld nog wel naar zijn werkplek reizen, of weer terug? Hoe kunnen uw werknemers aantonen dat ze voor werk op pad zijn? Dit artikel beantwoordt deze en andere veel gestelde vragen van ondernemers over de avondklok. Lees meer op de website van KVK
Via deze link vindt u het formulier ‘Werkgeversverklaring avondklok’
Nieuws uit de regio – brandbrief horeca aan premier Rutte
De wethouders Economie en Ondernemen van de Drechtsteden en Gorinchem hebben premier Mark Rutte in een brandbrief opgeroepen perspectief te geven voor het (her-)openen van cafés en restaurants.
Ze vrezen een kaalslag in de horeca in hun gemeenten. Deze zal een grote impact hebben op de levendigheid in dorpen en steden. Zij willen met de brandbrief voorkomen dat horeca uit het straatbeeld verdwijnt
Tegemoetkoming Vaste Lasten
TVL Q4 2020 aanvragen? Doe het nu!
Op 29 januari om 17:00 uur sluit TVL Q4 2020. Als u hierna een aanvraag doet, bent u te laat en ontvangt u een afwijzing.
Lees meer op de website van RVO
Let op:
Ondernemers in de evenementenbranche komen in het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking voor de evenementenmodule. Deze bedraagt 33,3% van de TVL-subsidie van juni tot en met september 2020. Zij ontvangen minimaal € 750 en maximaal € 16.650.
Lees meer op de website van RVO
Let op:
Verplicht gesloten non-food detailhandelaars ontvangen bij TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 een opslag over hun omzetverlies. We noemen deze subsidie de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De opslag bedraagt minstens 5,6% in TVL Q4 2020, en is verhoogd naar 21% in TVL Q1 2021. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie.
Lees meer op de website van RVO
NOW: tegemoetkoming in loonkosten
Met de NOW-regeling kunt u personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis.
De NOW 3.1. is op 27 december 2020 gesloten, aanvragen is niet meer mogelijk.
Vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 gaat NOW 3.2 open.
Lees meer op de website van KVK
Tozo 3: inkomensondersteuning en leningen
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis.
Lees meer op de website van KVK
Stappenplan WHOA aanvragen
Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in gegaan.
Deze nieuwe wet helpt bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de WHOA-routekaart volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.
Lees meer op de website van KVK
Coronamonitor Zuid-Holland Zuid
De elfde coronamonitor van Onderzoekcentrum Drechtsteden is uit. 
Via deze link vindt u de elfde monitor van de impact van de corona epidemie

Uitnodiging digitaal ondernemersgesprek
Donderdag 28 januari is er via e-mail een uitnodiging verstuurd voor een digitaal ondernemersgesprek voor alle ondernemers van de Gemeente Alblasserdam. Omdat wij graag iedereen willen bereiken besteden wij er in deze nieuwsbrief ook aandacht aan, mocht de e-mail u niet bereikt hebben.

De gemeente Alblasserdam heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) gevraagd een aantal digitale rondetafelgesprekken te organiseren met ondernemers uit de gemeente. Tijdens deze sessies zal het OCD met ondernemers in gesprek gaan over zaken als: ondernemers- en vestigingsklimaat, bereikbaarheid, gemeentelijke dienstverlening ende gemeentelijke samenlevingsagenda. Graag willen we u uitnodigen om hierover met het OCD in gesprek te gaan.
Hoe oordeelt u over Alblasserdam en welke mogelijke verbetersuggesties heeft u voor de gemeente? Gezien de huidige ontwikkelingen zal natuurlijk ook corona en de gevolgen hiervan voor ondernemers in Alblasserdam onderwerp van gesprek zijn.

De digitale rondetafelgesprekken zullen plaatsvinden op:
Maandag 8 februari 19.30-21.00 uur
Dinsdag 9 februari 10.00-11.30 uur
Donderdag 11 februari 10.00-11.30 uur

Laat ook uw mening horen!
Ook uw mening telt! We zouden het daarom op prijs stellen als u deel zou willen nemen aan één van de rondetafelgesprekken. Een gesprek zal ongeveer anderhalf uur duren en gevoerd worden via Microsoft Teams. Vooraf ontvangt u een digitale link waarmee u toegang krijgt tot de digitale gespreksomgeving.
 
Meld u nu aan!
Heeft u nog vragen, of wilt u zich aanmelden voor deelname aan één van de gesprekken, neem dan contact op met Nicolette van Esdonk van de gemeente Alblasserdam, via n.van.esdonk@alblasserdam.nl.
Wilt u zich uiterlijk woensdag 3 februari aanmelden? U ontvangt daarna een e-mail van het OCD met een link naar MS Teams.
 
We hopen dat u aan één van de rondetafelgesprekken wilt deelnemen!
Nieuws uit de regio – waterbus blijft doorvaren
Vanwege Corona is het aantal reizigers op de Waterbus teruggelopen en net zoals bij de trein en bus moet daardoor de dienstregeling van de Waterbus worden aangepast. Concreet zou een aantal spitsdiensten en lijnen daarmee volgend jaar verdwijnen. Om de continuïteit op langere termijn te waarborgen, springen de Drechtsteden gemeenten samen met de nieuwe vervoerder Aqualiner – Swets OVD financieel bij zodat het netwerk van de Waterbus het komende jaar zoveel mogelijk op peil blijft.

Uitnodiging webinar Het verdienmodel van zonnepanelen en lancering zakelijk Energieloket.

Steeds meer ondernemers schakelen over op duurzame energie en wekken zelf hun energie op. Vanwege het klimaat én als een slimme investering. Misschien staan zonnepanelen al op uw to-do lijst maar is het er nog niet van gekomen.
Of heeft u al stappen gezet maar komt u niet verder.

Wij nodigen u van harte uit voor het webinar Het Verdienmodel van zonnepanelen op donderdag 11 februari van 16.00 tot 17.00 uur.

Krijn Ratsma van Stichting Energieke Regio deelt zijn kennis over zonnepanelen voor bedrijfsdaken. Hij gaat in op de verschillende subsidiekansen en verdienmodellen en de te nemen hobbels om tot een investeringsbesluit te komen. Ook hoort u meer over de manieren om, al dan niet via collectieve inkoop, een kwalitatief goede installatie op het bedrijfsdak te krijgen.

Tijdens de bijeenkomst lanceren we ook het zakelijk Regionaal Energieloket. Eén loket voor bedrijven en maatschappelijke organisaties, met alle informatie over verduurzamen: van energiebesparingstips, subsidies en wet- en regelgeving tot advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit.

Via deze link kunt u zich aanmelden.

Extra openbare parkeerplaatsen op Hoogendijk
De afgelopen jaren is er last van parkeerproblematiek op het bedrijventerrein Hoogendijk. Dit was aanleiding voor een aantal gesprekken tussen gemeente, OV De Noord en diverse ondernemers aan de Van Hennaertweg. Daar zijn de volgende veranderingen afgesproken:
 
Wat gaat er veranderen?
Er komt een nieuwe verkeersinrichting op bedrijventerrein Hoogendijk. Dat wil zeggen dat er nieuwe verbod- en gebodsborden en gele lijnen komen. Hiermee houden we in- en uitritten en bochten vrij en overzichtelijk.
Er komen extra openbare parkeerplaatsen op drie locaties aan de Van Hennaertweg. De drie locaties zijn: tussen Bon Bon party service en Alklima (19 plaatsen), voor Specken Hydraulics en Stokvis Tapes (10 plaatsen) en voor Garcia Jeans (10 plaatsen).
 
Start in januari
De firma Piet Hak voert deze opdracht uit. Hij start vanaf week 4 in 2021, dit is wel onder voorbehoud van levering.
De werkzaamheden duren circa 3 tot 4 weken en vinden plaats maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
 
Vervoersmanagement
Verder blijft OV De Noord samen met de gemeente actief op het gebied van vervoersmanagement: hoe minder mensen er in de auto stappen, des te minder parkeerproblemen en files we hebben. We vragen graag uw aandacht voor vervoersmanagement binnen uw bedrijf.
 
Namens de gemeente bedanken we ieder voor zijn tijd en input in dit traject en in het bijzonder (in willekeurige volgorde): Nico Treure van OV de Noord, Marcel Baanen van Bon Bon party service, Arjen de Jong van Alklima en Piet Hak.
Met elkaar komen we tot een mooi resultaat zodat het bedrijventerrein Hoogendijk veiliger en netter wordt en het bijdraagt aan een positief ondernemersklimaat.
Vragen?
De ontwikkelingen in verband met het corona virus volgen elkaar in hoog tempo op. Als gemeente houden wij uw graag op de hoogte, maar het is raadzaam om zoveel mogelijk de landelijke richtlijnen en instanties te volgen.
De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket opgezet voor alle ondernemersvragen. Dit loket is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur, via 0800-2117.
Op hun site is ook veel informatie te vinden.
Ook hebben we op onze website een speciale corona button waar alle regelingen vermeld staan.

Heeft u vragen waarmee de gemeente u kan helpen, neem contact op met onze bedrijvencontactfunctionarissen:

Marianne Vogelenzang
T: 078 – 770 6124
M: 06 – 40 18 04 96
werkdagen: ma, di, woe (in de even weken) en vr

Nicolette van Esdonk
T: 078 – 770 6112
M: 06 – 36 08 21 84
werkdagen: ma t/m do 
E-mailadres: ondernemen@alblasserdam.nl