Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

HSE-Event

Voor veilig en gezond werk

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke pijlers voor organisaties. In een organisatie waarin veiligheid en gezondheid in de praktijk wordt gebracht zorgt de organisatie goed voor haar eigen mensen en de mensen in haar omgeving, en zorgen werknemers goed voor zichzelf en voor elkaar. Op deze manier gaat de organisatie beter functioneren, wordt de schadelast beperkt en verbetert de concurrentiepositie.

De Arbowetgeving verwacht van bedrijven dat zij zorg dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en daartoe een beleid voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Arbo is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De overheid treedt steeds verder terug en stelt doelvoorschriften op. Het concretiseren van deze doelvoorschriften wordt overgelaten aan de werkgevers- en werknemersorganisaties. In de praktijk is het niet altijd even eenvoudig om veiligheid en gezondheid in de organisatie te implementeren en te borgen.

Diensten: – Arbobeleid/Arbozorgsystemen, BHV, Fysieke belasting, Gevaarlijke stoffen, Machineveiligheid, Psychosociale arbeidsbelasting, RI&E, Verzuim ongevalsonderzoek

Stenen Kamer 18 2952 ED Alblasserdam