Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hak Kraanverhuur en Grondverzet BV

Hak is op de Nederlandse markt actief op de gebieden GWW en bodemsanering.

Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het realiseren van: ontwerpen, calculeren en visualiseren. Wij voeren onze activiteiten uit in: amoveren, saneren, recyclen, bouw en woonrijp maken, beschoeiing en damwand, bedrijfsterreinen, oeververdedigingen en specialistische grondwerken. Dit alles kan enkel worden gerealiseerd doordat we beschikken over een gekwalificeerd personeelsbestand met vakbekwame eigenschappen.

Onze opdrachtgever zijn provincies, gemeenten, waterschappen, industrieën en bedrijven. Wij voeren opdrachten uit in een grote diversiteit van contractvormen. Hierbij brengt een team van personeel haar expertise in om tot een vakkundig en gedegen ontwerp te komen wat wordt uitgevoerd in een gebalanceerde prijs kwaliteit verhouding. Snel, vakkundig en zonder verrassingen achteraf.

  • Grondverzet
  • Bodemsanering
  • Bestratingen
  • Bouw- en woonrijp maken
  • Sloopwerken
  • Riolering
  • Vegen/stratenreinigen
  • Hovenier en groenvoorziening
  • Beschoeiing/damwanden

Ketelweg 45 3356 LD Papendrecht