Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bijlbouw B.V.

Wij zijn Bijlbouw, een aannemersbedrijf met meer dan 55 jaar ervaring en expertise! De roots van Bijlbouw dateren uit de begin jaren zestig in met name de scheepsbouw. Economische malaise in die branche diende zich kort na de start aan. Maar de klassieke aspecten van dit esthetisch bouwen bleken een uitstekend draagvlak voor een solide toekomst. We leiden klein- en grootschalige projecten vanuit maatschappelijk en ideologisch bewust ondernemerschap. Deskundigheid en kwaliteit in combinatie met een rendementsstreven gericht op continuïteit vormen onze uitgangspunten. We zullen u hier niet vermoeien met allerlei technische bespiegelingen, die vindt u naar behoefte elders op de site. Bijlbouw tracht op de website een indruk te geven van wat we als totaalaanbieder zoal kunnen aanbieden. En dat is niet niks, al zeggen we het zelf!

  • Dak- en gevelsystement
  • Milieutechniek
  • Asbestsanering

Herzweg 4 2952 BA Alblasserdam