Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Brief van Burgemeester Paans

Aan alle ondernemers in Alblasserdam

Beste ondernemer,


Diverse gemeenten en regio’s in het land roepen het kabinet op om meer
ruimte geven aan de winkeliers, horecaondernemers en de culturele sector.
Vrijdag 14 januari is er een demonstratie aangekondigd in Alblasserdam. In
deze brief wil ik u graag informeren over mijn positie als burgemeester hierin.


De coronamaatregelen moeten de zorg ontlasten en daarmee de zorg
toegankelijk te houden voor iedereen. Deze coronatijd vraagt veel van ons
allemaal, maar zeker ook van ondernemers. De ondernemers in ons dorp
hebben laten zien hoe creatief ze zijn. Ze passen zich aan en zoeken
oplossingen om er het beste van te maken. Daar heb ik veel respect voor. Ik
heb hierover goed contact met meerdere ondernemers in ons dorp. Ook tijdens
de nieuwjaarsreceptie van 5 januari hebben we hierbij uitgebreid stilgestaan.

Ondernemers vertellen mij dat de lokale online aankopen afnemen, ondanks
onze ‘shop lokaal’ actie en de steun van de inwoners die ondernemers veelal
voelen. Ondernemers zien met lede ogen aan dat mensen gaan winkelen in het
buitenland, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op warenmarkten
niet-essentiële producten wel worden verkocht. Ook zien ze dat de betekenis
van ‘essentieel’ en het aanbod van essentiële winkels flink worden opgerekt.
Bovendien is het voor ondernemers pijnlijk dat een beeld wordt geschapen dat
ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat vaak niet zo is. Ik hoor uw verhalen
en leef mee met alle ondernemers die getroffen worden door deze crisis.

Demonstratie vrijdag 14 januari
Voor aankomende vrijdag is er een demonstratie aangekondigd in
Alblasserdam. Het demonstratierecht is een groot goed in dit land. De
demonstratie zal niet gehinderd worden, mits alles volgens de regels en ordelijk
verloopt. Het plan om de winkels te openen kan en mag ik niet toestaan. Mijn
taak is om het rijksbeleid uit te voeren en dat betekent handhaven van de
regels. Het handhavingsbeleid dat door alle gemeenten wordt gehanteerd is dat
een boete volgt op een eerder gegeven waarschuwing. Die waarschuwing kan
een handhaver geven als hij of zij een overtreding constateert.

Overleg gemeenten en kabinet
Aanstaande donderdag komen alle Nederlandse gemeenten bij elkaar tijdens
een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Donderdagavond spreken de 24 voorzitters van Veiligheidsregio’s met het
kabinet over de corona-aanpak. Burgemeester Kolff van Dordrecht
vertegenwoordigt daar onze regio. Wij zijn er groot voorstander van om in
gezamenlijkheid op beide plekken duidelijk te maken dat de maatschappelijke
ontwrichting momenteel echt té groot is.

Vragen
Heeft u vragen? Dan staan onze bedrijvencontactfunctionarissen voor u klaar.
U kunt hen bereiken via het e-mailadres ondernemen@alblasserdam.nl of via
onderstaande contactgegevens.

Marianne Vogelenzang Nicolette van Esdonk
T: 078 – 770 6124 T: 078-7706112
M: 06 – 4018 0496 M: 06-36082184

Beste ondernemers, laten we met en naast elkaar strijden voor een beter
ondernemersklimaat in coronatijd.
Met vriendelijke groet,


J.G.A. Paans