Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OKA op lOKAtie en ALV

Voor de OKA bijeenkomst in mei staat altijd de Algemene Ledenvergadering op de agenda. Dat duurt nooit lang en wordt gehouden net voor het diner dat in Landvast wordt geserveerd. Voorafgaand is er in de middag gelegenheid om één van de lokale ondernemers te bezoeken. Hiervoor is wel een aanmelding nodig, meer informatie volgt in de uitnodigingsbrief die in april verstuurd wordt